سلام

چشم انسان عدسی همگرا دارد. تصویر در عدسی های همگرا وارونه تشکیل می شود. بنابراین کودکی که به دنیا می آید اشیا را وارونه می بیند. بعد از مدتی مرکز پردازش نهایی حس بینایی در مغز این تصاویر را وارونه نموده و نوزاد همانند ما اشیا را درست می بیند.
جالب است بدانیم که قرنیه و عدسی چشم انسان رگ خونی ندارد و سلول های این دو بخش گازهای تنفسی و مواد مغذی را از طریق انتشار ساده از مایعی به نام زلالیه که در ارتباط با این دو بخش است
 بدست می آورد
در آیات متعدد قرآن و در یک ذکر قنوت می خوانیم که« رب السموات سبع و رب الارضین سبع» (خداوند هفت آسمان و هفت طبقه زمین) جالب است بدانیم که پوسته زمین دولایه، نرم کره زمین سه لایه و هسته زمین دو لایه دارد که مجموعا 7 لایه می باشد. با روش حفاری نمی توان این هفت لایه را دید بنابراین فتبارک الله احسن الخالقین

شاد و زنده باشید در کنار خانواده محترم


سید هادی ضیابری
دبیر زیست شناسی