اگر شما در سن ۱۵ سالگی زمین را با ۹۹ درصد #سرعت_نور ترک کنید، و مدت ۵ سال در فضا با همین سرعت حرکت داشته باشید، وقتی به زمین بر می‌گردید تنها ۲۰ سال سن دارید، ولی تمام دوستانی که در آن زمان با شما خداحافظی کردند در زمانِ بازگشت شما، به سن ۵۰ سالگی رسیده‌اند!

این تاخیر زمان را قوانین #نسبیت انیشتین به اثبات رسانده است. درحقیقت هر قدر سرعت شما با رقم دقیق‌تری به سرعت نور نزدیک‌تر می‌شود، #تاخیر_زمان به طور غیرقابل تصوری بیشتر خواهد شد تاجاییکه در سرعت نور شما قادر خواهید بود در زمان سفر کنید.
 

سعید علیزاد

مدرس زمین شناسی