جشن شب یلدا

برگزاری جشن یلدا و جشن تولد 60 نفر از دانش آموزان متولد ماه های مهر، آبان و آذر

جشن شب یلدا با حضور حداکثری دانش آموزان و دبیران دبیرستان دوره دوم فرهنگ باشکوه برگزار گردید.