بازدید جناب آقای بهرام صفری، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت از دبیرستان دوره دوم فرهنگ

در تاریخ 99/8/18 راس ساعت 11 صبح آقای بهرام صفری، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت به همراه آقای داریوش قهرمانی (كارشناس مسئول محترم مشاركتهای مردمی و شاهد) از دبیرستان دوره دوم فرهنگ بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ضمن حضور در یکی از کلاس های آنلاین، در سالن همایش های دبیرستان دوره اول، با چند تن از دبیران مجتمع آموزشی فرهنگ دیدار داشته و رهنمودهایی پیرامون تدریس در ایام کرونا ایراد فرمودند.

در تاریخ 99/8/18 راس ساعت 11 صبح آقای بهرام صفری، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت به همراه آقای داریوش قهرمانی (كارشناس مسئول محترم مشاركتهای مردمی و شاهد) از دبیرستان دوره دوم فرهنگ بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ضمن حضور در یکی از کلاس های آنلاین، در سالن همایش های دبیرستان دوره اول، با چند تن از دبیران مجتمع آموزشی فرهنگ دیدار داشته و رهنمودهایی پیرامون تدریس در ایام کرونا ایراد فرمودند.

گزارش تصویری