برگزاری دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در روز چهارشنبه مورخ 99/9/26 راس ساعت 5 عصر، دومین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم فرهنگ برگزار گردید.